Categories:

L-Għanja ta’ Ħabib, Charles J. Scicluna

40.00

“F’din id-damma ta’ poeżiji nixtieq naqsam mal-qarrej il-lehma ta’ żgħożiti, il-ħolm, ix-xewqat, it-turufnament u l-faraġ tal-adolexxenza. Dan huwa mument awtobijografiku. Fil-poeżiji li ktibt fiż-żgħożija tiegħi hemm ukoll rifless iż-żmien li għext fih u l-aspirazzjonijiet tal-ġenerazzjoni tiegħi. Hemm ukoll l-imħabba li ssawret f’qalbi għall-kampanja Maltija, għall-patrimonju kulturali tagħna l-Maltin, għall-fidi safja ta’ missirijietna.”

 

+ Charles J. Scicluna,

Arċisqof ta’ Malta

  • Author:Charles J. Scicluna, Photography: Daniel Cilia
  • Format:Hardback
  • Pages:208
  • Year:2023
  • ISBN:978-9918-23-106-5
  • Dimensions:275 × 225 cm | 700g
  • Social Share:

Description

“Għal Charles J. Scicluna (li nistgħu b’rispett insejħulu ħassieb estetiku) il-poeżija hija arti li tibni b’ambizzjoni reliġjuża u tinqeda biċ-ċarezza u l-armonija. Kull statement poetiku li jagħmel jestendi fil-misteru ħiemed ta’ Alla u jingħaraf bħala verità poetika. F’din il-ġabra naraw mhux biss x’jagħmel Scicluna (i.e. jikteb il-poeżiji), imma wkoll dak li jikteb x’jagħmel lilu għax ċerti valuri jibqgħu jaħdmu fuqu u jħufu f’ruħu matul il-medda sħiħa tad-deċennji li dawn il-poeżiji jmissu magħhom – valuri li jsiru/saru parti mill-personalità tiegħu.”

Professur Charles Briffa

 

 

 

Din il-pubblikazzjoni kienet possibbli grazzi għall-għajnuna finanzjarja tal-APS Bank plc

 

 

 

 

Additional information

Weight 700 g
Dimensions 275 × 225 cm

You may also like…